1. VASTUTAV ANDMETÖÖTLEJA

Ettevõtluskeskus OÜ on sinu isikandmete vastutavaks töötlejaks. Ettevõtluskeskusega saad ühendust võtta e-mailil info@ettevotluskeskus.ee. Tel 56650822

 

  1. REGISTRI NIMI

Ettevõtluskeskus OÜ koolitustel osalejad

 

  1. FAILI SISU

Registris on järgmised isikuandmed, mis on vajalikud nende kasutamise eesmärgi
saavutamiseks:
- ees- ja perekonnanimi;
- telefoninumbrid ja e-posti aadress
- isikukood v töötukassa kliendi number (Töötukassa klientidel)
- koolitus, millel on osalenud

- tunnistuse number

 

  1. ISIKUANDMETE ALLIKAD

Ettevõtluskeskus kogub ja säilitab neid isikuandmeid, mida Sa oled meile ise andnud- oled soovinud koolitusele registreerida, sellel osalenud või soovinud saada infot koolituste või uudiskirja  kohta.

 

  1. KASUTAMISE EESMÄRK

Sinu isikuandmeid kasutatakse ainult allpoolnimetatud eesmärkide saavutamiseks:

 

Eesmärk Isikuandmed
Koolituse toimumise ja registreerimise, rahastamisega seotud info edastamine Elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi, telefon
Otseturunduslike teadete, pakkumiste ja uudiskirjade saatmine (sh teavitused koolitusest, seminaridest, teavitused uuendustest koolitusmaterjalides, harivate täiendmaterjalide saatmine) Elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi
Kliendiküsitluste läbiviimine, rahulolu toodete ja teenustega Elektronposti aadress, ees ja perekonnanimi, telefon
Arvete saatmine Elektronposti aadress, ees ja perekonnanimi

 

Järgnevatel eesmärkidel isikuandmete kasutamine on õigustatud, et osutada Sulle paremat teenust, teenindust, meie veebilehtede, toodete ja iseteenindus- ning online-keskkondade arendamiseks.

  1. ISIKUANDMETE VASTUVÕTJAD

Edastame isikuandmed järgnevatele isikuandmete vastuvõtjatele:

6.1 koostööpartnerile (Eesti Töötukassa, kui oled registreerinud koolitusele läbi Töötukassa)