Tüüpilised vead, mida ettevõtete omanikud teevad ja kuidas neid vältida.

Tüüpilised vead, mida ettevõtete omanikud teevad ja kuidas neid vältida.
Autor

Tänapäeva ettevõtluskeskkond muutub tänu tehnoloogia arengule väga kiiresti ja mõistet traditsiooniline ettevõtlus enam ei eksisteeri. Maailm digitaliseerub ja seda tuleb arvestada igal ettevõtjal. Tundmatu situatsioon aga tekitab paljudes segadust, sest tihti ei osata ka kahe-kolme kuu kaugusel olevaid olukordi ennustada.

Turuolukorra kõrval on ka klient pidevas muutumises. Koos ümbritseva maailmaga muutuvad tema vajadused tunduvalt kiiremini kui varem, mistõttu peab toote- või teenusepakkuja kliendiga pidevas kontaktis olema ja tema käitumist jälgima ning selle põhjal oma äri üles ehitama. Näiteks kui 10 aastat tagasi otsiti informatsiooni küll online’ist, aga selleks kasutati arvuteid, siis täna saab vajalikku infot kätte nutitelefoni vahendusel ja soovi korral toote või teenuse kohe ka ära tellida. Inimesed väärtustavad oma aega rohkem ja pole nõus seda mõttetult kulutama. Millised on tüüpvead, mida ettevõtjad tänast turuolukorda alahinnates teevad?

  1. Ideid ei valideerita. Seda viga ei tee mitte ainult alles alustavad ettevõtjad, vaid tihti ka juba tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad uue toote või teenusega välja tulla. Unustatakse mõelda, kas uuele tootele/teenusele on üldse nõudlust ehk kas seda on vaja ning ei uurita klientidelt tagasisidet, kuidas ideed paremaks muuta. Ollakse ühes asjas kinni ja kulutatakse väärtuslikku aega ja raha, ilma ideed enne valideerimata.
  1. Jäetakse eesmärk püstitamata. Ettevõttel puudub kindel, arusaadav ja mõõdetav eesmärk, sest keskendutakse pikaajalisele visioonile. Soovitakse saada lihtsalt edukaks ja teenida palju kasumit, aga puudub oskus püstitada selgemat eesmärki.
  1. Ei osata küsida abi. Tihti hoitakse kinni mõnest ideest, mõttest või kogemusest ega julgeta tunnistada, et mõnda asja omanik ei pruugigi ise osata. Nii vastutabki ettevõtte omanik tihti nii raamatupidamise, turunduse, müügi kui ka kõige muu eest, aga tegelikult tema põhitegevus kannatab, sest kogu energia läheb muude asjade peale.
  1. Oskamatus mõista ja määratleda oma sihtklienti. Paljud ettevõtted määratlevad kliente väga laia sihtrühmana. Kuna aga elu on kolinud internetti, on just nüüd ettevõtetel võimalik õiget klienti võimalikult täpselt sihtida ning sellele kogu ettevõtte turundus ja reklaam üles ehitada. Edukad ettevõtjad suudavad oma tüüpklienti väga täpselt kirjeldada ja suunavad oma tegevused just talle. Selleks on aga vaja julgust otsustada.
  1. Internetti suhtutakse kui teisejärgulisse kanalisse. Täna on just veebikeskkond see, kus toimub toote/teenuse müük ja selle alahindamine on tõsine viga.
  1. Majandatakse ainult lokaalselt. Paljud ettevõtted keskenduvad ainult Eestile, mis pole halb, kui soovitaksegi jääda väiksele turule. Kui aga soovitakse olla veelgi edukam, tuleb mõelda suuremalt. Paljud ettevõtete omanikud aga ei julge ja kardavad, sest rahvusvaheline turg tundub kauge ja hirmutav.

Ettevõtluskeskus aitab jõuda toimiva ärini. Ettevõtluskeskus aitab mikro- ja väikeettevõtjatel arendada oma tooteid välja Lean-Startup meetodil, mille kaudu on ettevõtjatel võimalik oma ideed valideerida ja ellu Lean Startupi meetodi, mis aitab ettevõtjatel oma ideed valideerida ja tooteid enne suuremate investeeringute tegemist kliendi peal testida ja seejärel arendada. Kui varem toimetati näiteks äriplaanipõhiselt, siis Lean Startupi meetodiga ei tehta midagi üleliigset enne, kui pole eksperimenteerides saadud klientidelt positiivset tagasisidet.

Ettevõtluskeskus viib läbi mitmeid ettevõtlusalaseid koolitusi skaleeruva toote/teenuse väljaarendamisest ärimudeli nõustamiskoolituse ja praktilise turunduse koolitusteni välja.

Share

Jäta oma kommentaar

Your email address will not be published. Required fields are marked *