Tag: ärimudel


Millal kirjutada äriplaani?

Töötukassast, EAS-ist, Kredexist ning pankadest finantseeringu saamiseks tehakse rahastusotsus äriplaani põhjal, mis tähendab, et ettevõtja peab rahastajale esitama äriplaani koos finantsprognoosidega. Millele võika aga enne äriplaani kirjutama asumist põhjalikumalt mõelda?

Kuna äriplaan on mahukas ja aeganõudev töö (sõltuvalt äriplaani mahukusest võiks aega planeerida 40-80 tundi), siis enne, kui seda kirjutama asuda, võiks läbi mõelda mõned olulisemad teemad:

  1. Mille jaoks sa äriplaani vajad? Kas vajad seda juhtimisotsuste tegemiseks, algkapitali saamiseks, kasvutoetuse taotlemiseks (uutele turgudele sisenemiseks, tööjõukuludeks) või millekski muuks? SEB uuringu kohaselt on ligi 75% alustavaid ettevõtjaid Eestis oma firma käivitanud......

    Loen edasi