NUTIKAS toetus aitab ettevõttel saavutada konkurentsieelist

NUTIKAS toetus aitab ettevõttel saavutada konkurentsieelist
Autor

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetus (NUTIKAS) on Eestis üks suuremaid toetusi, mida pakutakse ettevõtetele kasvuvaldkondadesse jääva rakendusuuringute või tootearenduse läbi viimiseks koostöös teadusasutustega. Toetuse summa ühe projekti kohta on 20 000-2 000 000 eurot.

Tootearenduse puhul on tegu kas uue tooteidee realiseerimisega või juba olemasoleva toote või teenuse olulise edasiarendusega. Rakendusuuring on ettevõttele abiks nt uue tehnoloogia välja töötamiseks. Heaks näiteks on siinkohal Click&Grow, mis otsib Tartu ülikooli füüsika instituudi teadlaste abiga uut taimekasvatuses kasutatavat kasvumaterjali. Praegu on suurtel toidukasvatajatel kasutusel enamasti mittelagunevad materjalid (nt kivivill), mille hävitamine on keerukas ja kallis. Click&Grow soovib aga jõuda biolaguneva kasvumaterjalini, mis võimaldaks ühtlasi ka nende toodete omahinda langetada.

Kuni 2 miljoni euro suurust toetust saavad taotleda kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted. Seda nii üksi kui ka koos partneritega. Toetuse määr on olenevalt ettevõtte suurusest erinev. Samuti on erinev toetuse protsent sõltuvalt sellest, kas teadusasutuselt tellitakse rakendusuuringut või tootearendust. Kõige soodsam on olukord väikeettevõttele, kes soovib tellida rakendusuuringut – sellisel juhul hüvitatakse talle kuni 70 protsenti uuringu abikõlbulikest kuludest.

Oluline on hästi läbi mõeldud äriplaan

Toetuse taotlemisel on vaja ettevõttel esitada SA Archimedesele arendusplaan ja äriplaan. Esimese paneb ettevõtte lähteülesande põhjal kokku teadusasutus, kes uuringu või tootearenduse läbi viib. Äriplaani peab aga koostama ettevõte ise. Oluline on veenvalt ära näidata, kuidas plaanitav arendus või uuring ettevõtte majanduslikku käekäiku parandab. Ehk siis, kus on tema kliendid ja turg ning millised on võimalikud riskid ja nende ületamise võimalused.

Samuti tuleb ära näidata, kuidas kavatseb ettevõte katta projekti vajaliku omaosaluse. Kui tegu on alles noore ettevõttega, kel pole veel erilist käivet ette näidata, siis on abiks omaniku või suuremate investorite kinnitus selle kohta, et vajalik raha on olemas. Oluline on, et ettevõttel on töötav plaan projekti tulemuste turule toomiseks ning omaosaluseks vajaliku raha leidmiseks.

Ettevõttele vajaliku teadusteenuse pakkujateks sobivate Eesti teadusasutuste nimekirja leiab Eesti Teadusagentuuri kodulehelt. Kuna toetusena kasutatakse Euroopa Liidu struktuurivahendite raha, on taotlemisel vajalik küsida vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist erinevatelt teadusasutustelt. Võimalik on kasutada selleks ka riigihangete keskkonda, mis muudab teenuse hinnapäringu nähtavaks kõigile võimalikele teemast huvitatud teadusasutustele. Samuti on abiks ülikoolide ja ettevõtete koostööplatvorm Adapter.ee, mis saadab praeguse seisuga päringu laiali kuuele Eesti ülikoolile.

Taotlusi esitatakse läbi Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS. Taotluse läbi vaatamiseks ja hindamiseks võib kuluda kuni 60 tööpäeva.

Rohkem infot:
www.archimedes.ee/nutikas
www.etag.ee/nutikas

Share

Jäta oma kommentaar

Your email address will not be published. Required fields are marked *