Nõustamise valdkonnad


Vahel on edasiliikumiseks vaja uut vaatenurka, vahel õigete küsimuste küsimist. Kuid teinekord on vaja, et keegi annaks nõu – keegi, kes on ise sarnases olukorras olnud ja saanud kogemuse.

Ärimudel

Toote või teenuse arendamise idee testimiseks on parim tööriist ärimudel! Selle abil aitame selgusele jõuda, kas väärtus, mida uue toote või teenusega pakutakse, on kliendile piisavalt vajalik, huvitav või uudne, et ta oleks valmis selle eest raha maksma.


Äriplaan

Ettevõttesse rahastuse kaasamiseks või strateegiliseks planeerimiseks aitame kaardistada ettevõtte hetkeolukorra ning panna paika tulevikusihid. Kui äriplaani on tarvis rahastuse kaasamiseks, anname nõu rahastaja ootuste kohta.


Tootearendus

Tootearendamisel lähtume Lean-Startup meetodi põhimõttest, kus arendatakse välja minimaalselt elujõuline toode (MVP), mida testitakse reaalsete klientide peal. Kliendi tagasiside põhjal tehakse muudatusi tootearenduses.Võta meiega ühendust ja lepi kokku nõustamise aeg!


Eelkohtumine

Esimesel kohtumisel selgitame välja, mis on ettevõtte hetkeolukord, mispärast on nõustaja, mentori või coachi abi vaja ning missugune on ideaalne tuleviku olukord, kuhu tahetakse oma ettevõttega jõuda. Seejärel paneme paika edasised tegevused.

Eelkohtumine ja vajaduste väljaselgitamine on ettevõtjale tasuta.