Mentorklubis saad vastused küsimustele, millele oskavad vastata vaid kogemustega ettevõtjad

Ärikontaktid

koostöö arendamiseks

Ettevõtjate võrgustik

mõttekaaslaste leidmiseks

Teadmised

mis viivad edasi ja aitavad vältida enimtehtavaid vigu


Mentorid

Kamille Saabre

Pean end ettevõtlikuks naiseks, siiski ei tihka ma end hüüda ettevõtjaks. Kõlab liiga suurejooneliselt. Pigem olen töökohatekitaja.
Olen kirglik ja kõrgharitud maalija (EKA). Aga oled sa kunagi silmanud töökuulutust: vajatakse õppinud maalijat? Novot. Mina ka mitte.
Kahju ajast, energiast ja riigi kulutatud rahast kui õpitut tööturul kuhugi rakendada pole. Sedasi saigi minust töökohatekitaja.
“Maalija” ametikoha loomisega tekkisid mu firmasse iseeneslikult mitu uut töökohta. Lisandusid turunduse-, müügi-, kommunikatsioonijuhi ja klienditeenindaja kohad. Sest mis kasu on maalist (tootest) kui keegi seda ei näe, sellest ei kuule ja kasutada ei saa.
Poole oma ajast tegelen maalimise ja teise poole turunduse, müügi ja inimsuhetega. Uued, müügiga seotud ametid, mis autodidaktina juurde on tulnud õppida, ei piira mu loovust. Pigem vastupidi. Kogu majanduslikku poolt, pean sama suureks ja innustavaks kunstiks kui suurt maalimise kunsti ennast.

Andres Nael

Andres on SeeSee fotostuudio ja Loovaegntuuri asutaja ja juht, kes on lisaks käivitanud veel mitmeid IT projekte ja teisigi ettevõtteid. Andres on ambitsioonikas inimene, kes teeb asju hingega ning usub, et kui on olemas tahe, siis on olemas ka võimalus see ellu viia. Kogutud kogemused ettevõtluses on andnud Andresele suurepärased teadmised ettevõtlusest, turundusest, personalijuhtimisest, müügist, raamatupidamisest...

Koolitus

Mentorklubi koosneb 6 praktilisest koolituspäevast nii paremaks enesejuhtimisoskuse arendamiseks kui ka müügioskuste parandamiseks

Grupimentorlus

Igale koolitusele järgneb grupimentorlus, kus anname tagasisidet kodutöödele ning arutame, kuidas koolitusel õpitu toimis ettevõttes praktiliselt ja mida sellest õppida

Võrgustik

Mentorklubis kohtud mõttekaaslaste ehk teiste ettevõtjatega, kellega koos lahendada tekkinud probleeme ning jagada õnnestumisi ja kordaminekuid

Koolitajad

Sirje Ustav

Sirje on olnud ettevõtjana tegev 15 aastat. Lisaks on tal olnud võimalus pea nelja aasta jooksul Eesti ettevõtlusele ja innovatsioonivõimekusele kaasa aidata Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse konsultandina. Sirjel on psühholoogia ja ettevõtluse haridus, mis päädib 2017. aasta kevadel doktorikraadi kaitsmisega.

Hannes Linno

Hannes on töötanud Eesti suurimates IT ettevõtetes meeskonnajuhina ning täna on ta FCR Meedia IT juht. Hannes on käivitanud mitmeid start-up´e, millest edukaim on Hopitude, mille tegevused on suunatud spordiklubidele. Hannesel on TTÜ äri-IT magistrikraad .

Alek Kozlov

Alek on ettevõtja, konsultant ja coach, kes aitab meeskondadel luua ja ellu viia toimivat stateegiat, lähtudes agiilsest ja lean-startup metoodikatest. Alekil on IT juhtimise magistrikraad EBS-ist.

Alar Nurmoja

Alar on alates 2009. aastast partner ettevõttes Genesis Finances, kus tema põhilisteks ülesanneteks on ettevõtete raamatupidamise korraldamine ja ettevõtjate nõustamine finants-, äriõiguse- ja maksualastes küsimustes. Alaril on TTÜ magistrikaad majandusarvestuse erialal.