Innovatsioon ei sõltu ettevõtte suurusest!

Innovatsioon ei sõltu ettevõtte suurusest!
Autor

Mis puutub ärimudeli innovatsiooni, siis on väikestel ettevõtetel nii mitmeidki eeliseid suurte ettevõtete ees.

Miks on hea olla väikeettevõtja, kui asi puudutab innovatsiooni?

Esiteks, on väikesed ettevõtted palju lähemal oma kliendile, mis on omamoodi hüppelaud innovatsiooniks – sa saad oma kliendilt otsest tagasisidet oma toote või teenuse parendamise kohta, mis annab Sulle võimaluse kiirelt reageerida, et muudatus koheselt ellu viia.
Teiseks, väikeste ettevõtete raha ja tööjõu piirangud võivad esimesel pilgul tunduda takistustena, mis pärisvad innovatsiooni, kuid mõtle nende aspektide peale:
1) suured ettevõtted “tapavad” innovatsiooni liiga kiiresti, sest ei mõista kliendi tegelikku vajadust, kuna nende suurtel meeskondadel pole vahetut kontakti oma klientidega;
2) väikesed ettevõtted on tänu protsesside lihtsusele palju altimad katsetama uusi ärimudeleid loovamalt;
3) suurte ettevõtete raha- ja meeskondade ümberstruktureerimine võtab aega…. ja aega…. ja aega….

Paljud väikeettevõtted on väga innovaatilised, seda ise teadvustamata – arvatakse, et kui uut iPadi ei ole leiutatud, siis ei ole innovatsiooniga midagi pistmist. Üks hea näide ärimudeli innovatsioonist on mehest, kes omab basseini-teenuse äri. Kutsume teda Jaaguks. Jaak alustas traditsioonilise äriga, mis tegeles era- ja äriklientide ning riigiasutuste basseinide, basseini seadmete ning varustuse hooldamisega. Valitsusasutustel ja mõnedel suurematel äriklientidel olid kõrged standardid ja nõudmised vee puhtuse säilitamise osas. Suured kliendid investeerisid hulga raha tehnoloogiasse, mis aitasid jälgida, et vee kvaliteet vastaks nõutud standarditele. Ka Jaagu teised (enamasti era-) kliendid olid vee kvaliteedi jälgimisest huvitatud, kuid nende jaoks oli monitoorimise süsteemi ostmine liialt kallis.

Kohalikul messil käies jäi Jaagule silma tehnoloogia, mis võimaldas kaugjälgimise teel pakkuda sama teenust odavamalt, kui seni kasutusel olev tehnoloogia seda võimaldas. Jaak tundis uue tehnoloogia näol ära võimaluse pakkuda oma klientidele teenust hoopis uue ärimudeli alusel. Ta ostis mõned uued seadmed ning hakkas pakkuma keskmise- ja väikese suurusega basseine omavatele klientidele vee kvaliteedi jälgimise teenust.

Üleöö oli Jaak muutnud oma teenusepõhise ärimudeli liisingupõhiseks ärimudeliks.

Share

Jäta oma kommentaar

Your email address will not be published. Required fields are marked *