Blogi


Kukkur: pere ja palgatöö kõrvalt ettevõtjaks

Mikk Vainik Kukkur.ee-st võttis vastu otsuse käivitada ettevõte parasjagu siis, kui tema perre oli lisandunud juurdekasvu. Pere ja palgatöö kõrvalt ettevõtte käivitamine nõuab küll väga head ajaplaneerimise oskust, kuid on võimalik igal juhul! Viimastel nädalatel on olnud aktuaalne teema, kuidas eestlased tegelevad palgatöö kõrvalt ka ettevõtlusega. Ühelt poolt on see hea võimalus lisaraha teenimiseks, teiselt poolt ka eneseteostuseks ja kes teab - ehk kasvab mõnest tasa-ja-targu alustanud ettevõtmisest välja äri, mis pakub tulevikus tööd ka teistele inimestele. Mikk Vainiku (29) ja Tomek Tosina (29) asutatud Kukkur.ee on suurepärane näide sellest, kuidas ettevõtte käivitamine on......

Loen edasi


Millal kirjutada äriplaani?

Töötukassast, EAS-ist, Kredexist ning pankadest finantseeringu saamiseks tehakse rahastusotsus äriplaani põhjal, mis tähendab, et ettevõtja peab rahastajale esitama äriplaani koos finantsprognoosidega. Millele võika aga enne äriplaani kirjutama asumist põhjalikumalt mõelda?

Kuna äriplaan on mahukas ja aeganõudev töö (sõltuvalt äriplaani mahukusest võiks aega planeerida 40-80 tundi), siis enne, kui seda kirjutama asuda, võiks läbi mõelda mõned olulisemad teemad:

  1. Mille jaoks sa äriplaani vajad? Kas vajad seda juhtimisotsuste tegemiseks, algkapitali saamiseks, kasvutoetuse taotlemiseks (uutele turgudele sisenemiseks, tööjõukuludeks) või millekski muuks? SEB uuringu kohaselt on ligi 75% alustavaid ettevõtjaid Eestis oma firma käivitanud......

    Loen edasi


Kamille Saabre: iseendale tööandjaks, sest aeg on tähtsam kui raha

Kunstnik Kamille Saabre (46) aitab õõnestada üsna levinud müüti, et kes ei ole loonud oma firmat enne 40. eluaastat, ei tee seda kunagi. Ta ise jääb sealjuures küll tagasihoidlikuks: „Ma ei ole tegelikult ettevõtja – ma annan vaid iseendale tööd.“ Tööd maalikunstnikuna, ja seda juba ligi viis viimast aastat. Tal on kindel plaan jätkata sel viisil ka edaspidi, sest niisugune elukorraldus annab talle võimaluse hoida tasakaalus töö- ja pereelu, mis on Kamille jaoks hetkel üks suurimaid väärtusi, sest tema lapsed on väikesed ja vajavad tähelepanu.

Lugu pärineb eneseteostus.wordpress.com blogist. Loo autorid on Riina......

Loen edasi


Page 2 of 212